Met deze weblog en andere presentaties op internet beoog ik communicatie onderling te stimuleren en met iedereen relevante observaties te delen. Communicatie(ver)bindt. Alom waardering dus voor reacties op datgene wat ik via mijn weblog publiceer. Met elkaar dragen we bij aan de openbare uitwisseling van leerzame, vermakelijke, interessante en/of inspirerende informatie.

Hoewel ik mijn mening soms kritisch formuleer houd ik mij aan de algemene fatsoensregels; zeg maar – zoals ik ze van mijn vader en moeder in mijn jeugd heb meegekregen.

Aangezien ik mij op deze webplek verantwoordelijk voel voor alle gegevens en materiaal – dus ook reacties – verzoek ik mensen die reageren de volgende voorschriften in acht te nemen:

  1. Aanstootgevende (beledigende, pornografische, discriminerende, …), onwettige, onrechtmatige of schadelijke informatie dragen in zijn algemeenheid niet bij aan effectief communiceren. Zeker als het over andere mensen of organisaties gaat, hanteer ik als vuistregel: Zou je je zelf zo laten aan- of toespreken? Is het redelijk, proportioneel en/of bewijsbaar?
  2. Op commercieel getinte informatie wordt geen prijs gesteld. Er zijn volop reclamemogelijkheden elders op het internet. In zijn algemeenheid reageer je inhoudelijk op voorgaande posts. Tegelijkertijd het verzoek om mij zo spoedig mogelijk te waarschuwen als andere partijen vanuit ABCDE of Derk Eimers commerciële of SPAM-achtige activiteiten verrichten.
  3. Plaats je reactie zodanig dat deze voor iedereen eenduidig te verwerken is. Zodra menigeen struikelt over de vorm gaat dat ten koste van de inhoud.
  4. Waardering als je de gegevens niet anoniem of met een alias plaatst. Als ik me hier in alle openheid presenteer is het wel zo fair om je identiteit bekend te stellen. Verder voegt de achtergrond (bedrijf, branche, functie, …) van de professional op vakgerichte blogs vaak iets toe. Bovendien geeft een identiteit mij in voorkomende gevallen de mogelijkheid excuses aan te bieden en het onjuiste te herstellen.
  5. Diegene waarop je reageert stelt hoogstwaarschijnlijk prijs op een oplossingsgerichte, situatieverbeterende opmerking. Beschrijf in je reactie daarom niet alleen of je iets goed of slecht (in welke bewoordingen dan ook …) vindt, maar ook waarom.
  6. Ik vraag je begrip voor de omstandigheid dat ik niet altijd op korte termijn reageer. Als zelfstandige die zich presenteert via diverse (sociale) media en daarnaast ook de (declareerbare) bedrijfswerkzaamheden verricht, ontbreekt het soms aan tijd.
  7. Mag ik een beroep doen op je vertrouwen dat ik alle reacties zo zuiver mogelijk beoordeel op basis van de hier gestelde kaders en dat je je neerlegt bij mijn beslissing om reacties die over de grens gaan te verwijderen. Met inachtneming van [6] stel ik het op prijs als je mij via andere kanalen een schending van dit protocol op de hoogte stelt.

Dank voor je betrokkenheid en begrip,
Derk Eimers (ABCDE)