Spreken niet alleen met woorden

Enkele uren na de informatiebijeenkomst in Kolham kijk ik even terug. Die over de noodopvang voor 400 vluchtelingen op het industrieterrein Rengers in de gemeente Slochteren. Bizar werkproces eigenlijk. Niet alleen het tempo waarin je zo'n procedure klaart, maar vooral de bijkomende effecten maken het onalledaags.


Lees meer ...

Debat XHaren en 'de Media' - Verslag

xharen-mediapanel
De belangstelling was groot voor het debat over de rol van media tijdens de Project X-rellen op 21 september. In het prachtige decor van de Gorechtkerk lieten journalisten (ruim vertegenwoordigd), wetenschappers en een enkele burger zich vanavond door gespreksleider Frénk van der Linden aan de tand voelen over het wat, hoe en waarom. En of het "schuldig" uitgesproken mocht worden.

Lees meer ...

Debat XHaren en 'de Media' - Opinie

xharen-mediapanel-interview
"Ga eens staan als u vindt dat de media hebben bijgedragen aan de rellen hier in Haren", opende debatleider Frénk van der Linden vanavond de bijeenkomst 'Haren en de media'. Ongeveer de helft ging in de benen. En wie vond dat ze ook schuldig waren? Een enkeling. Thomas Boeschoten van de commissie-Cohen (student nieuwe media) was ook aanwezig en formuleerde het zo: "Er zijn diverse actoren die een rol hebben gespeeld en wat de schuldvraag betreft; dat moeten we onderzoeken."


Lees meer ...

Droominterview Peter R. niet in Libelle

peter-r-de-vries


Daar dook hij dit weekend dan opeens weer op. Na een publiciteitsluwe periode. De actualiteit van twee moordzaken noopte diverse journalistieke media echter Peter R. de Vries naar diens visie en duiding te vragen. Vrijdag bleek hij de aangewezen gesprekspartner aan de tafel van Pauw&Witteman bij de vrijspraak van Ron P. in de zaak Anneke van der Stap. Zaterdag mocht het nieuws van het grootschalige DNA-onderzoek naar de moordenaar van Marianne Vaatstra evenmin aan hem voorbij gaan. De laatste keer dat ik hem zag en sprak was tijdens het Grote Interviewgala in Amsterdam.


Lees meer ...

Groningen Paraat

Groningen Paraat

Het meeste waard zat 'm toch weer in de staart bij "Groningen Paraat". Nee, ik bedoel niet die mand met heerlijke authentiek-Groningse producten die de deelnemers aan deze netwerkdag van Crisismanagement Groningen meekregen. (Toppie hoor, die Grunneger Kouke van Knol, de Mollebonen, Knappertjes, Olle Griezen, 't alcoholrijke Klokje en Smulsaus). En ook niet het ondertekenen van het convenant door de burgemeesters binnen Veiligheidsregio Groningen. Nee, ik liet me verrijken door de workshops van Lodewijk van Wendel de Joode en Roy Johannink. En tja, dan gaat het (zelfs binnen rampenbestrijding) weer gewoon ordinair over ... Communicatie ...


Lees meer ...

... en alles bleef zoals het was ...

bleef-zoals-het-was

Wrang en vermakelijk. Die debatten tussen professionals in de woordvoering en die van de journalistiek. Met altijd dezelfde uitkomst: ieder heeft zijn eigen belang en dus zal er nooit overeenstemming zijn over andermans gedrag tijdens de laatste 'crisis'. Dus eerstvolgende! Zo bleek maar weer tijdens de Noorder Pers Sociëteit over de berichtgeving van de 12-jarige moeder: "Als de ratten komen ..."

Lees meer ...

Jack de Vries houdt Noorder Pers Sociëteit op de nul

jack-op-nul

De timing was te ongelooflijk om waar te zijn. De Noorder Pers Sociëteit (NPS) inviteerde Jack de Vries in de juniluwte voor een presentatie begin oktober. De aankondiging beloofde een interessante inkijk in het leven van de persoon, spindoctor, bewindsman en/of communicatieadviseur. Maar uitgerekend in de "Week van het Jaar" van zijn partij CDA kwam een te nadrukkelijke profilering hem begrijpelijkerwijs niet uit. Ondanks het prikkelende, provocerende, soms beledigende journaille liet De Vries zich geenszins verleiden tot onverantwoorde soundbites.

Symen Bosma van broadcastbedrijf Pro-Time zette de toon voor de discussie met een bijtend introductiefilmpje http://www.noorderperssocieteit.nl/events/20101004/ Hierin vond John Geijp - jarenlang chef nieuwsdienst Dagblad van het Noorden - het cynisch dat De Vries zich afficheert met reputatiemanagement. "Lachertje", schamperde communicatiemanager Marie-Lou Gregoire.


Lees meer ...

Spijzen der gemeente

spijzen-der-gemeenteDoorgaans zijn verhandelingen in de gemeenteraad allebehalve inspirerend. Als ervaren journalist voel je inituïtief aan wanneer je uit de sluimerslaap moet ontwaken voor een bekkende quote. Dankbaar beschikbaar gestelde digitale versies van blaartrekkende voorleesvisies op het onderhavige agendapunt voldoen om je publicatie te voltooien. Maar maandagavond klonk een onverwachte, frisse reactie op het coalitieakkoord en installatie van de kersverse wethouders. Fractievoorzitter Jeanette Wiersema benutte vrijwel alle bestaande metaforen om het nieuwe college te voeden.

Door het gebruik van vergelijkingen met keuken/spijzen slaagde Wiersema erin iedereen te prikkelen, te waarschuwen zonder dat het bedreigend overkwam. Metaforisch: een scheet die niet stinkt, maar die je wel degelijk ruikt!


Lees meer ...

RTV Groenthe tussen feit en fictie

groente-fictie-feit

Zelden betrekken gesprekspartners een toch hoge waarde als pluriformiteit in discussies waar het gaat over fusies van mediabedrijven, redacties of journalistieke media. Geld en - nou ja, ook dat ja - garantie van kwalitatieve berichtgeving voeren meesttijds de boventoon. Ook tijdens de bijeenkomst van de Noorder Pers Sociëteit was het niet anders. In het atrium van RTV Drenthe speelden binnen het thema "Fusie (in dit geval RTV Noord en RTV Drenthe); feit of fictie?" de economische motieven de overwegende rol.

Het was jammer dat de wel aangekondigde Menno Hoexem - als ouderwetse 'luis in de pels' - niet aan het forum deelnam. Wel aanwezig waren de beide omroepdirecteuren Henk Bleker (RTV Noord = provincie Groningen) en Klaas Samplonius (Drenthe) alsmede hoofdredacteur Pieter Sijpersma (Dagblad van het Noorden) en 'professor tv- en radiogeschiedenis' Huub Wijfjes.


Lees meer ...

Tijdens forum Groninger Persprijs: Voorlichters mogen nooit liegen, alleen thuis."

voorlichter-nooit-liegen

Centraal in het programma van de Groninger Persprijs 2010 stond een forumdiscussie over de verhouding tussen de voorlichter en de journalist; een spinrag-discussie (met de altijd zelfde en voorspelbare uitkomst: “Hoe kan het dat journalist en een voorlichter zoveel moeite doen om ‘vriendjes’ te worden om elkaar vervolgens te wantrouwen,” aldus Henk Blanken.)

Blanken, adjunct-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, nestelde zich met drie debaters in de art-nouveau zetels op het podium van het Grand Theatre aan de Grote Markt. Het waren Dolf Rogmans (hoofdredacteur Villamedia), Luuk Hajema (diverse functies als overheidsvoorlichter) en Kirsten Smit (voorlichter Openbaar Ministerie Groningen).

De vier bleven netjes tegen elkaar. Met wederzijds respect werden de degens gekruist; met een voorspelbaar resultaat. Niettemin enkele wetenswaardige uitspraken.


Lees meer ...

Misdaadverslaggever - Misdaadoplosser

misdaadoplosser

"Ieder zijn vak", stelt Rob Zijlstra, journalist Justitie & Politie bij het Dagblad van het Noorden. Hoor en wederhoor over 'De Journalist als rechercheur' bewijst na een interessant discussie-uur: Publiciteitsbelang versus Opsporingsbelang --> tot elkaar veroordeeld maar niet ontvankelijk verklaard. (zie videoverslag: www.noorderperssocieteit.nl/events/20091207)

Een vermakelijk twistgesprek tijdens de laatste bijeenkomst in 2009 van de NoorderPersSociëteit. Voorlichters Pieter van Rest (OM) en Pieter Boomsma (Regiopolitie Groningen) kruisen verbaal de degens met ‘misdaadjournalisten’ Mick van Wely (Dagblad van het Noorden) en Peter Steinfort (RTV Noord).

Intrigerend, want de overeenkomsten lijken manifester dan de verschillen. Van Wely zocht het ter voorbereiding nog eens op: “Rechercheren is onderzoeken, controleren, navorsen. Dat is zowaar de functie van journalistiek in de samenleving!”

Journalisten moeten niet willen oplossen vindt Van Wely’s collega Rob Zijlstra. “We beschikken simpelweg over te weinig machtsmiddelen om dat te kunnen. We moeten het ook niet willen.” (TIP: lees Zijlstra’s even fijnzinnige als pijnlijke blogs over het menselijk verhaal in het verdachtenbankje op www.zittingszaal14.nl).

“Journalisten kennen geen beperkingen als gevolg van strafrecht en strafvordering. Ze hebben alle vrijheid om out-of-the-box te denken”, spreekt Martin Sitalsing, korpschef Twente, in het introductiefilmpje. Bij zijn aantreden deed hij vette krantenkoppen drukken met het voornemen om journalisten als strategisch analist bij het politiekorps aan te stellen. Opnieuw lijkt boeven vangen en primeurtjes stelen tot dezelfde branche te horen …

Maar nee. Dagbladverslaggever Paul Bosman wakkert het vuurtje weer aan: “Soms lijkt het wel of politiemensen te weinig tijd hebben of vrijmaken om onderzoek te verrichten. Journalisten ontdekken interessante dingen door gewoonweg losse eindjes op te pakken die het opsporingsteam laat liggen.”

Volgens van Rest kan het journaille simpelweg niet neutraal over zaken oordelen: “Jullie kennen niet alle feiten en dus niet de gehele context. Wij moeten alle belangen wegen. En dus kunnen we in veel gevallen geen openheid betrachten.”

Boomsma: “Onze taak – het grootste belang – is de zaak zo volledig mogelijk voor de rechter te brengen. Die moet zo zuiver mogelijk kunnen beslissen: dader of niet.”

Communicatienestor Ben Warner (hoogleraar UvA, voorheen woordvoerder Gasunie) legt zijn vinger op de pijnlijke plek: “Hoe kan het zo zijn dat de ene beroepsgroep zich meer vrijheden kan permitteren dan de andere beroepsgroep. Wat zegt dat over onze samenleving?”

Zelfs dat ene succesje dat Van Wely in het slotwoord memoreert, waarbij een verdachte binnen twee uur in de kraag kon worden gegrepen dankzij samenwerking, blijkt geen brug naar wederzijds vertrouwen en een Coalition against Crime.

Gelukkig maar: Ieder zijn vak!


Lees meer ...

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
abcde-twitterabcde-linkedinabcde-facebookyoutubeabcde-google-plus