Luisteren en kijken naar Luisteren

luisteren

Horen is kijken als luist’ren bij zien”, lispelde oma zaliger zonder haar blik te lichten uit de kruiswoordpuzzel. Steevast klonk deze wijsheid als mijn moeder – haar dochter – een gehoorzaamheidsinstructie aan kleine Derkie liet volgen door: “Heb je me gehoord!?”

Het tafereeltje speelde vandaag een paar keer in mijn gedachten, terwijl ik voorbereidingswerk verrichtte voor het CommunicatieFestival “Luister NOW!” in februari.


Lees meer ...

Spreken niet alleen met woorden

Enkele uren na de informatiebijeenkomst in Kolham kijk ik even terug. Die over de noodopvang voor 400 vluchtelingen op het industrieterrein Rengers in de gemeente Slochteren. Bizar werkproces eigenlijk. Niet alleen het tempo waarin je zo'n procedure klaart, maar vooral de bijkomende effecten maken het onalledaags.


Lees meer ...

Pakkende pay-offs: EEN VEILIG THUIS Daar sta je voor.

veilig-thuis
Als liefhebber van taalkunst is het creëren van pay-offs uitdagend, inspirerend en dankbaar. Een pay-off is een aandachttrekkende, goed te herinneren, passende en pakkende 'slagzin' met vaak meerdere betekenissen (beeldspraak). Reclamebureaus verzinnen ze voor duizenden euro's als afsluiters van campagnes. Voor ABCDE bedacht ik zelf "Communicatie verbindt" en voor Stichting Donorkind "Geborgen geboren - Verborgen verbonden". En als 'taalent' wil ik ook nog wel eens eigenwijs op andere reageren. Zoals de bovenstaande van de Rijksoverheid. "Dat kan beter", denk ik.


Lees meer ...

Debat XHaren en 'de Media' - Verslag

xharen-mediapanel
De belangstelling was groot voor het debat over de rol van media tijdens de Project X-rellen op 21 september. In het prachtige decor van de Gorechtkerk lieten journalisten (ruim vertegenwoordigd), wetenschappers en een enkele burger zich vanavond door gespreksleider Frénk van der Linden aan de tand voelen over het wat, hoe en waarom. En of het "schuldig" uitgesproken mocht worden.

Lees meer ...

Debat XHaren en 'de Media' - Opinie

xharen-mediapanel-interview
"Ga eens staan als u vindt dat de media hebben bijgedragen aan de rellen hier in Haren", opende debatleider Frénk van der Linden vanavond de bijeenkomst 'Haren en de media'. Ongeveer de helft ging in de benen. En wie vond dat ze ook schuldig waren? Een enkeling. Thomas Boeschoten van de commissie-Cohen (student nieuwe media) was ook aanwezig en formuleerde het zo: "Er zijn diverse actoren die een rol hebben gespeeld en wat de schuldvraag betreft; dat moeten we onderzoeken."


Lees meer ...

Mediabewustzijn bij de Landmacht

meester-derk-01

"GOEDEMORGEN MAJOOR." Zo startte elke sessie gelijkklinkend en roepend . De knapen en meiden van de ROC-richting "Veiligheid & Vakmanschap" - uit alle delen van Nederland - verbaasden mij met hun discipline en gemotiveerde houding. Mijn eerste vraag naar een paar vrijwilligers voor een experimentje was nauwelijks gesteld of vele vingers hingen in de lucht. Jongelui van 17, 18 jaar die actief meedoen, met 'twee woorden' spreken en de vinger opsteken om te vragen of ze naar toilet mogen. Ze bestaan écht nog!
Als parttime voorlichter bij de Landmacht mocht ik deze maand een aantal dagen meerdere keren de lessen "Mediabewustzijn" verzorgen op de Generaal Spoorkazerne. Omdat Defensie beseft dat een open houding binnen en communicatie met de samenleving (belastingbetalers) betamelijk is, voelt zij ook de verantwoordelijkheid om militairen op de consequenties te wijzen en zelfvertrouwen alsmede tips mee te geven.


Lees meer ...

Commerciële journalistiek

Weblog

Tien jaar geleden gedacht noch verwacht dat mijn benaming "Journalistieke Communicatie" tijdens de Grote Freelancersdag van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zowaar visionair zou blijken. De tegenstelling tussen het 'zuivere'/feitelijke en de 'gelikte'/beleving vervaagt. Stond jongstleden zaterdag niet in het NRC "De commercie wordt steeds journalistieker en de journalistiek wordt steeds commerciëler"? En dan luidde het thema van gisteren ook nog eens Show me the money. Wat?! Journalistiek bedrijven om het geld? Dat was nog niet zo heel erg lang geleden heeeel vies ... De 'preciezen' draaien zich om in hun graf.

Lees meer ...

Leerzaam: digitaal exhibitionisme-ramadan

Social Derk

Vandaag groot nieuws: 'Jongeren lijden aan sociale mediastress'  Puur toeval dat dit naadloos aansluit op mijn sociale media-ramadan; vanaf 04/04 ben ik 04 weken niet actief geweest op Twitter, LinkedIn en Facebook. Sinds 04 dagen ben ik weer te volgen en ik deel hier graag mijn overwegingen en ervaringen. Waarom heb ik - en blijkbaar velen met mij -  zo'n onbeheersbare behoefte om rond te toeteren wat ik doe, waar ik in geïnteresseerd ben, wat me behaagt en waarover ik zo nodig een mening wil uitdragen? Die vraag heb ik de laatste weken zeer zeker aan mezelf gesteld. Ook wel eerder, maar nu toch eens met enige strengheid. Eigenlijk bizar hoe ik het afgelopen jaar in die draaikolk van digitaal exhibitionisme geraakte.

Lees meer ...

Groningen Paraat

Groningen Paraat

Het meeste waard zat 'm toch weer in de staart bij "Groningen Paraat". Nee, ik bedoel niet die mand met heerlijke authentiek-Groningse producten die de deelnemers aan deze netwerkdag van Crisismanagement Groningen meekregen. (Toppie hoor, die Grunneger Kouke van Knol, de Mollebonen, Knappertjes, Olle Griezen, 't alcoholrijke Klokje en Smulsaus). En ook niet het ondertekenen van het convenant door de burgemeesters binnen Veiligheidsregio Groningen. Nee, ik liet me verrijken door de workshops van Lodewijk van Wendel de Joode en Roy Johannink. En tja, dan gaat het (zelfs binnen rampenbestrijding) weer gewoon ordinair over ... Communicatie ...


Lees meer ...

ABCDE online! Nieuwe frisse, moderne presentie op internet

eimers-online

Dit weekend is het dan zover. Eindelijk staat mijn nieuwe webpresence online. De planning aan het begin van dit jubileumjaar (ABCDE is van 1 januari 1996) om op 1 juni de wereld met nieuwe websites, integratie van sociale media en een weblog te verblijden, bleek optimistisch.

Maar het was het uitstellen waard. Ik nodig je uit overal te kijken en hieronder je mening te geven. Elke tip is welkom. Met die lange consciëntieuze voorproductietijd word je op zeker moment blind voor je eigen teksten, negeer je het meest vanzelfsprekende of vergeet je jouw eigen communicatiewijsheden.


Lees meer ...

Actualizeer!

actualizeer

Ai,

Op 18 juni was ik hier voor het laatst. Bijna een half jaar later kom ik er weer eens aan toe om op Groninc te struinen. Hoewel ik redelijk selectief ben in mijn netwerken - zowel in het 'ontmoetcircuit' als de digitale - blijkt het tussen alle ABCDE-klussen, de activiteiten als reserve-majoor bij de Landmacht, mijn vrijwilligersbijdrage aan de Doe Een Wens Stichting en de laatste plaats en minst belangrijke mijn rol als echtgenoot en vader, nog niet eens zo simpel om geregeld van me te laten zien/lezen.

In persoon kom ik zo vaak als mogelijk bij Logeion, Tekstnet, NVPR, Noorder Pers Sociëteit en de ondernemersnetwerken in mijn vestigingsplaats Hoogezand. Digitaal relateer ik via LinkedIn, KvK-netwerk, Groninc en sinds vanochtend de VillaMedia community. Journalistiek is daar het verbindingskenmerk.

Mijn adagio voor netwerken luidt: Vaak zien, vaak meedoen, vaak plezier. Maar in de hectiek van 2009 (had deze zomer ook nog eens de verbouwing van de hal en de keuken --> wel mooi geworden trouwens!) kan ik dat zo slecht waarmaken.

Vandaar mijn actie op deze HeerlijkHerfstige vrijdagmiddag. Ik pas het een en ander weer aan, nodig nieuwe relaties uit en vraag in mijn blog aan jou: "Hoe blijf je erbij?" Wat dat actualiseren en regelmatig bezoeken kost mij pijn en moeite. Actualizeer, dus ...

Geniet van dit herfstweekend,
Derk


Lees meer ...

... en alles bleef zoals het was ...

bleef-zoals-het-was

Wrang en vermakelijk. Die debatten tussen professionals in de woordvoering en die van de journalistiek. Met altijd dezelfde uitkomst: ieder heeft zijn eigen belang en dus zal er nooit overeenstemming zijn over andermans gedrag tijdens de laatste 'crisis'. Dus eerstvolgende! Zo bleek maar weer tijdens de Noorder Pers Sociëteit over de berichtgeving van de 12-jarige moeder: "Als de ratten komen ..."

Lees meer ...

Persconferentie 4Mijl: "Eidoonowaddeezsee"

Eidonnowaddazee

Hoogst vermakelijk. Het jaarlijkse hoogtepunt tijdens de persconferentie van de 4 Mijl van Groningen is het gesprek met de Afrikaanse topatleten. Global Sports Communication (van de besnorde crack Jos Hermens) vliegt de langbenige 100-ponders van de ene kant van de wereld naar de volgende race. Als ze überhaupt al mond en tong met luchtstroom bewegen, is het in koeterwaals-Engels, fluisterzacht en nietszeggend.

Bij binnenkomst is het tiental Kenianen en Ethiopers al een bezichting op zich. Pygmeeën met meestal dikke winterjassen - inclusief bontkraag, terwijl het boven 20°C is - proberen zich welhaast nog kleiner te maken. Het ivoren oogwit schiet zelden schuchter omhoog. Ze berusten in de routine van wedstrijd-trainen-eten-slapen-vliegen-persconferentie-wedstrijd-trainen ... Dag in, week door, maand voort, jaar uit.


Lees meer ...

Jack de Vries houdt Noorder Pers Sociëteit op de nul

jack-op-nul

De timing was te ongelooflijk om waar te zijn. De Noorder Pers Sociëteit (NPS) inviteerde Jack de Vries in de juniluwte voor een presentatie begin oktober. De aankondiging beloofde een interessante inkijk in het leven van de persoon, spindoctor, bewindsman en/of communicatieadviseur. Maar uitgerekend in de "Week van het Jaar" van zijn partij CDA kwam een te nadrukkelijke profilering hem begrijpelijkerwijs niet uit. Ondanks het prikkelende, provocerende, soms beledigende journaille liet De Vries zich geenszins verleiden tot onverantwoorde soundbites.

Symen Bosma van broadcastbedrijf Pro-Time zette de toon voor de discussie met een bijtend introductiefilmpje http://www.noorderperssocieteit.nl/events/20101004/ Hierin vond John Geijp - jarenlang chef nieuwsdienst Dagblad van het Noorden - het cynisch dat De Vries zich afficheert met reputatiemanagement. "Lachertje", schamperde communicatiemanager Marie-Lou Gregoire.


Lees meer ...

Journalist: "PIEP". Geïnterviewde: "OOOO"

Praten en iets zeggen

Vandaag verscheen "Praten en iets zeggen" van Sander Wieringa - voorheen hoofdredacteur FEM en tegenwoordig eigenaar van (media)trainingsbureau BdRP. Tijdens het Logeioncongres deelde hij zijn presentatie "Veranderende medialogica: wat zeg ik?" met zo'n 200 communicatieprofessionals. En hij verkocht mij een gesigneerd exemplaar van het boek dat de impact van woorden beschrijft.

Met zijn ruime ervaring als interviewer en de laatste tien jaar als communicatietrainer mag je Wieringa gerust bestempelen als 'beroepsprater'. Bovendien praat hij ook nog eens graag over praten. Op het congres van Logeion (vereniging voor communicatie) hield Sander na de wekoratie van Howard Komproe zijn gehoor een bespiegeling over veranderende medialogica voor.


Lees meer ...

Courantier of casher?

courantier-casher

Buitengewoon boeiend om een presentatie van Christian van Thillo mee te maken. Als keynote speaker van de Grote NVJ Freelancersdag informeerde en inspireerde hij vanaf de allereerste seconde. Vandaag was ik in staat om zelf een beeld te vormen van één van de meest besproken mediamannen in BeNe(lux). Courantier, causeur, crisismanager, charmeur of casher?

Vooraf intrigeerde mij die tegenstelling tussen de volop geschetste imago's van kille zakenman (saneerder) en gepassioneerd krantamant. Maar nog meer: Wat is Van Thillo's kwaliteit om elke euro keihard te bevechten, de onbetwiste nummer 1 te willen zijn, terwijl zijn beminnelijkheid er niet onder lijdt?


Lees meer ...

Pffffff, asociaal sociaal ...

asociaal-sociaal

Pffffffff, net bijgekomen van een een dagje 'Groeien met sociale netwerken'. Syntens en Hanzehogeschool Groningen ontvingen vandaag circa tachtig matig tot enigszins sociale ondernemers die dat nog meer wensten te worden. Het was mij toch een absorberend seminar. In pogingen om me in deze hedendaagse virtualiteit te bekwamen, was het me aan het eind van de dag werkelijk asociaal te veel met die sociale media ...

In het besef dat ik evenmin early adapter, als 'prehistorisch nakomeling' ben, ervaar ik het als vanzelfsprekend (en zeker als communicatieadviseur) om op zijn minst het gebruiksspectrum van sociale media te doorgronden en voor zover het me ligt, ook te benutten.
Zo langzamerhand betreed ik deze even bijzondere als alledaagse wereld en ontdek steeds (want je probeert elke keer weer een niveautje hoger) dat ik eigenlijk nog niets weet.


Lees meer ...

RTV Groenthe tussen feit en fictie

groente-fictie-feit

Zelden betrekken gesprekspartners een toch hoge waarde als pluriformiteit in discussies waar het gaat over fusies van mediabedrijven, redacties of journalistieke media. Geld en - nou ja, ook dat ja - garantie van kwalitatieve berichtgeving voeren meesttijds de boventoon. Ook tijdens de bijeenkomst van de Noorder Pers Sociëteit was het niet anders. In het atrium van RTV Drenthe speelden binnen het thema "Fusie (in dit geval RTV Noord en RTV Drenthe); feit of fictie?" de economische motieven de overwegende rol.

Het was jammer dat de wel aangekondigde Menno Hoexem - als ouderwetse 'luis in de pels' - niet aan het forum deelnam. Wel aanwezig waren de beide omroepdirecteuren Henk Bleker (RTV Noord = provincie Groningen) en Klaas Samplonius (Drenthe) alsmede hoofdredacteur Pieter Sijpersma (Dagblad van het Noorden) en 'professor tv- en radiogeschiedenis' Huub Wijfjes.


Lees meer ...

Terroristen en gegijzelden bij Menzis/AnderZorg

terroristen-gegijzelden

Ik heb me vanmiddag laten verleiden de bijeenkomst van MarComKring Noord-Nederland (Marketing Communicatie) te bezoeken. Eerlijk gezegd heerst er bij mij wat koudwatervrees voor commerciële sausjes over communicatie. Menzis - en low-budget-label AnderZorg - trakteerden echter op oprechte presentaties over het klantgericht vermarkten van AnderZorg en loyaliteitsprogramma Fit&Actief. Dankzij Hanzeconnect, die dit met een innovatief klantonderzoeksmodel staaft, leerde ik nieuw marketingjargon waaronder terroristen, gegijzelden en detractors.

De MarComKring Noord-Nederland is zo'n virtueel netwerk dat is geboren via LinkedIn. Een paar keer per jaar kun je controleren of iedereen werkelijk zo jong en mooi als op het fotootje is. Vandaag mochten we van Menzis in Groningen kijken of dat gebouw van binnen net zo indrukwekkend is als van buiten. Indeed. Het team Marketing Individueel toonde zich een professionele host en verhaalde over de bijzondere campagne van AnderZorg.


Lees meer ...

Tijdens forum Groninger Persprijs: Voorlichters mogen nooit liegen, alleen thuis."

voorlichter-nooit-liegen

Centraal in het programma van de Groninger Persprijs 2010 stond een forumdiscussie over de verhouding tussen de voorlichter en de journalist; een spinrag-discussie (met de altijd zelfde en voorspelbare uitkomst: “Hoe kan het dat journalist en een voorlichter zoveel moeite doen om ‘vriendjes’ te worden om elkaar vervolgens te wantrouwen,” aldus Henk Blanken.)

Blanken, adjunct-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden, nestelde zich met drie debaters in de art-nouveau zetels op het podium van het Grand Theatre aan de Grote Markt. Het waren Dolf Rogmans (hoofdredacteur Villamedia), Luuk Hajema (diverse functies als overheidsvoorlichter) en Kirsten Smit (voorlichter Openbaar Ministerie Groningen).

De vier bleven netjes tegen elkaar. Met wederzijds respect werden de degens gekruist; met een voorspelbaar resultaat. Niettemin enkele wetenswaardige uitspraken.


Lees meer ...

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
abcde-twitterabcde-linkedinabcde-facebookyoutubeabcde-google-plus